ϟuperwoman


26| Wordless Wednesday
Wednesday, 17 October 2012 | 10/17/2012 11:20:00 pm | 0 Wordsmood : Tiada seorang pun di dunia ini yg tidak mengalami erti kejatuhan dalam hidup. Bangkitlah. Kuatkan semangat !


-Past- | -New-